vi-VNen-US
Hỗ trợ khách hàng
   

  ROOM RATE
 
Room & Rate
Wednesday, 23/01/2013 - 09:03

Giá phòng có thể thay đổi không báo trước và tùy thuộc vào tình trạng phòng. Giờ nhận phòng: 14:00 – Giờ trả phòng: 12:00. Đối với các đặt phòng không bảo đảm, phòng sẽ được giữ đến 15:00 của ngày nhận phòng. Trả phòng sau 12:00, phụ thu thêm 50% tiền phòng. Trả phòng từ 18:00, phụ thu thêm 100% tiền phòng cho một đêm


 
  ROOM BOOKING

Information
Name  
Address
Phone
Fax
Email    
Information room
Date of Arrival     (dd/mm/yyyy)
Date of departure     (dd/mm/yyyy)
Number    
Type of Room
 
Comment
 
@ Coppyright 2013 Hoang Tung hotel.
Content by:................................. Designed by CenIT